Režija

1|8    
Lidija Sabol

Lidija Sabol, univ. dipl. ek.

Vodja tima Administracija

Vodja računovodstva

T: 01 474 10 05

Saša Stele

Saša Žagar, dipl. org.

Administracija

 

01 474 10 88

T: 01 474 10 88

Tina Rožanc

Tina Rožanc

Administracija

T: 01 474 10 91

Branka Stamejčič

Branka Stamejčič

Računovodstvo in finance

T: 01 474 10 06

Bogomira Bučar Kitner

Bogomira Bučar Kitner, gr. teh.

Popis in podpora

T: 01 474 10 85

metka-rotar.jpg

Metka Rotar, inž. grad.

Popis in podpora

T: 01 474 10 82

Marcel Kovše

Marcel Kovše

Računalniška podpora

T: 01 474 10 87

robert-mramor-svetlo.jpg

Robert Mramor

Računalniška podpora

T: 01 474 10 60