Projekt 8|12  

Projektno vodenje in nadzor

Študija izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, Mozirje

Mozirje, Slovenija10.000,00 €2004 - 2005Občina Mozirje

PDF

Nazaj na spisek projektov
MozirjeMozirjeMozirje

Celovita analiza obstoječega stanja v občini Mozirje na področju ogrevanja javnih in individualnih objektov ter priprava ekonomske, tehnične in okoljske analize za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja občine Mozirje na lesno biomaso. Približna dolžina omrežja 1,2 km in predviden odjem 3,12 GWh/a.