Projekt 12|12  

Projektno vodenje in nadzor

Študija izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, Vitanje

Vitanje, Slovenija10.000,00 €Izdelava študije izvedljivosti za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, VitanjeObčina Vitanje

PDF

Nazaj na spisek projektov
VitanjeVitanjeVitanje

Celovita analiza obstoječega stanja v občini Vitanje na področju ogrevanja javnih in individualnih objektov ter priprava ekonomske, tehnične in okoljske analize za izvedbo projekta daljinskega ogrevanja občine Vitanje na lesno biomaso.