Projekt 2|12  

Projektno vodenje in nadzor

R.A.V.E. SPACE

CADSES območje, Evropa1.743.000,00 €2005 - 2008Svetovalci vodilnega partnerja za področje administrativnega in finančnega managementa

PDF

Nazaj na spisek projektov
Rave SpaceRave SpaceRave Space

RAVE SPACE je projekt, ki umešča nove vsebine v izobraževalne procese osnovnih in srednjih šol na področju prostorskega planiranja in trajnostnega prostorskega razvoja z namenom dviganja stopnje zavesti o vrednotah prostora. Razvija se v okviru programske pobude INTERREG IIIB CADSES, katere glavni namen je spodbujanje transnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi oblasti, da bi dosegli višjo raven skladnega razvoja na ozemlju Evropske unije in boljšo ozemeljsko integracijo pridruženih članic z ostalimi evropskimi državami v okolju CADSES.

Administrativni management predstavlja izvajanje ustreznega koordiniranja in nadzora vseh potrebnih nalog iz vsebinskega dela projekta. Najpomembnejše dejavnosti obsegajo:

- korespondenco in sodelovanje z JTS (skupni tehnični sekretariat) oz. MA (upravni odbor);
- koordiniranje aktivnosti projektnih partnerjev in aktivnosti med partnerji;
- monitoring in vrednotenje aktivnosti in projektnih procesov;
- zbiranje in kompletiranje poročil o opravljenih aktivnostih posameznih projektnih partnerjev;
- združevanje poročil v skupna periodična poročila o opravljenih aktivnostih;
- priprava poročil za oddajo
- …

Finančni management predstavlja izvajanje ustreznega koordiniranja, spremljanja in usmerjanja projektnih partnerjev pri finančnih zadevah, spremljanja nastalih stroškov in priprave ustreznih finančnih poročil. Najpomembnejše dejavnosti obsegajo:

- koordiniranje aktivnosti projektnih partnerjev za pripravo finančnih poročil;
- pomoč projektnim partnerjem pri pridobivanju potrdila o izdatkih na prvostopenjski kontroli;
- spremljanje nastalih stroškov;
- zbiranje potrjenih finančnih poročil o izdatkih;
- združevanje in dopolnitev potrjenih finančnih poročil o izdatkih;
- priprava zahtevkov za prejem periodičnih plačil;
- vodenje evidence o razporejanju sredstev med partnerji;
- …