Projekt 4|12  

Projektno vodenje in nadzor

City hotel

nadomestna gradnja, novogradnja, rekonstrukcijaLjubljana, Slovenija12.000 m²2004 - 2007Preiskava materialno tehničnega stanja,
statična analiza
IDZ,
IDP,
PGD,
PZR,
PZI.Matija Suhadolc u.d.i.a.Krajc hoteli d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
City hotelCity hotelCity hotel

Investitor Krajc hoteli je želel revitalizirati v hotelske namene stari opuščeni Štrukljev hotel. Objekt je bil zgrajen leta 1900 in pozneje večkrat adaptiran in nadzidan. Obsega klet, pritličje in 5 nadstropij tlorisne bruto površine 540 m2. Je sestavni del kompleksa s hotelom City. Nahaja se v strogem središču Ljubljane v strnjenem nizu poslovno-stanovanjskih objektov.

Tehnično ekonomska analiza je ugotovila dejansko stanje objekta ter na podlagi željene nove funkcionalne zasnove objekta s strani investitorja in aktualnih tehničnih predpisov podala predloge za potrebne ukrepe za zadostitev navedenih želja in zahtev iz tehničnih predpisov. Podana je bila tudi primerjava tehničnih ukrepov v primeru obnove ali novogradnje, kakor tudi ekonomski izračun obeh variant.