Projekt 10|12  

Projektno vodenje in nadzor

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, Solčava - Logarska dolina

Solčava - Logarska dolina, Slovenija1.200.000,00 €2000 - 2002idejni projekt,
PGD,
PZI,
PID,
arhitektura,
strojne inštalacije,
projekt za razpis,
nadzor.Logarska dolina d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Solčava, Logarska dolinaSolčava, Logarska dolinaSolčava, Logarska dolina

Kotlovnica za daljinsko ogrevanje turističnogostinskih objektov in nekaj stanovanjskih hiš na lesno biomaso s kotlom 0,8 MW in dolžino omrežja ca. 1,7 km, kjer so upoštevani zadnji ekološki standardi glede emisij vseh pomembnejših onesnaževalcev zraka. Nov dvocevni toplovod za prenos ogrevalne vode do kompaktnih toplotnih postaj pri končnih uporabnikih je povezan z modernim sistemom za dinamično optimiranje obratovanja ogrevanja. Predviden odjem je 800 MWh.