Projekt 7|12  

Projektno vodenje in nadzor

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, Preddvor

Preddvor, Slovenija3.892.000,00 €2000 - 2002idejni projekt,
PGD,
PZI,
PID,
arhitektura,
strojne inštalacije,
projekt za razpis,
nadzor.Občina Preddvor

PDF

Nazaj na spisek projektov
PreddvorPreddvorPreddvor

Kotlovnica za daljinsko ogrevanje Preddvora na lesno biomaso s kotlom 2,5 MW in dolžino omrežja ca. 8 km, kjer so upoštevani zadnji ekološki standardi glede emisij vseh pomembnejših onesnaževalcev zraka. Nov dvocevni toplovod za prenos ogrevalne vode do kompaktnih toplotnih postaj pri končnih uporabnikih je povezan z modernim sistemom za dinamično optimiranje obratovanja ogrevanja. Skupni odjem pribl. 9,4 GWh/a