Projekt 6|12  

Projektno vodenje in nadzor

Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, RCEROD - II. faza

industrijski objekt, novogradnjaLeskovec, Slovenija12.000 m²23.000.000,00 €2004 - 2006tehnična asistenca,
konsultacije,
študija izvedljivosti,
IDP,
PGD,
investicijski program,
vloga za pridobitev sredstev iz evropskih kohezijskih skladov.Damjan Bradač u.d.i.a.Občina Novo mesto, EU kohezijski sklad

PDF

Nazaj na spisek projektov
rcerodRCERODrcerod

V letu 2005 je Center za ravnanje z odpadki Dolenjske v Leskovcu v skladu z državno strategijo in regulativo postal medregijski center za ravnanje z odpadki za območje Dolenjske, Posavja in Bele Krajine. V tehnični asistenci je bilo, na podlagi pridobljenih podatkov o zbranih trdih nenevarnih odpadki v regijah Dolenjska, Posavje in Bela Krajina, potrebno določiti najoptimalnejši način transportiranja odpadkov na skupno deponijo v Leskovcu (Dolenjska) in predvideti najprimernejšo tehnologijo za obrat Mehansko-biološke obdelave odpadkov (MBO) na deponiji v Leskovcu. Naloga porojekta je bila tudi izdelava PGD za MBO, idejnih projektov za podcentre, analiza transportiranja odpadkov, izdelava poročila o vplivih na okolje (PVO) in investicijakega programa za izvedbo predlaganih rešitev.