Projekt 3|12  

Projektno vodenje in nadzor

Center urbane kulture, Kino Šiška

stavba za kulturo in razvedriloLjubljana, Slovenija2.468 m²6.000.000,00 €2009Arhitektura, Gradbene konstrukcije, Strojne in Elektro inštalacije: IDP, PGD, PZI, PIDAnja Planinšček univ. dipl. ing. arh.Mestna občina Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov
kino-siska-5.jpgkino-siska-3.jpgkino-siska-6.jpg

Nova podoba Kina Šiška v Center urbane kulture v arhitekturnem smislu predstavlja predvsem funkcionalne izboljšave, povezane z novo namembnostjo. Vsi zunanji elementi arhitekture, kot so zasteklitev vhodne prizme, omet in zasteklitve ovala, so ostali nespremenjeni. Prav tako so se ohranili vsi atraktivni elementi vhodnih prostorov, kot so mozaično obloženi stebri, venecijanski tlak v pritličju in nadstropju ter dominantno stopnišče v vhodni avli, poleg njih pa tudi ovalni obod dvorane in izhodni rampi, ki sledita obliki dvorane.

Z arhitekturnimi in tehnološkimi inovacijami, na kar 2.468 m2, se Kino Šiška uvršča med večje in tehnično najsodobnejše objekte svoje vrste v Evropi. V veliki dvorani - Katedrali premore 800 stojišč, oziroma 450 sedišč, na 743 m2, ki se lahko prilagajajo posameznim, večinoma glasbenim in gledališkim dogodkom, v mali dvorani - Komuni pa 200 stojišč oz. 120 sedišč na 205 m2 za intimnejše, pretežno eksperimentalne in debatne dogodke.