Projektno vodenje in nadzor

Projekti nadzora sodijo v osnovni nabor storitev v gradbenem projektiranju. Zahtevajo natančnost in projektantske izkušnje. Nekateri projekti pa po svoji vsebini in kompleksnosti presegajo klasične okvire projektnega načrtovanja. Poleg klasičnih področij projektiranja se v njih prepletajo nove discipline, ki so tesno povezane z izboljševanjem kakovosti bivanja in okolja. Ker v takih projektih nova znanja pogosto prvič najdejo neposredno uporabo na konkretni izvedbeni ravni, jih imenujemo tudi projekti prihodnosti. Projektni in administrativni management, izraba obnovljivih virov energije, zmanjševanje emisij škodljivih plinov v ozračje, ravnanje z odpadki, varovanje voda, akustika prostora in zvočna zaščita so le nekatera področja, ki vse pogosteje in pomembneje določajo potrebovan obseg znanj za njihovo implementacijo. Potrebna so specialna in visoko strokovna znanja ter pogum za iskanje novih odgovorov na stara vprašanja človekove interakcije z okoljem.

ircc-images-november-2013_page_05.jpg
Rave Space
kino-siska-1.jpg
City hotel
Rezidenca Kraljevine Nizozemske
rcerod
Preddvor
Mozirje
Nazarje
Solčava, Logarska dolina
Gornji Grad
Vitanje