Projekt 9|18  

Predori in geotehnika

Predora Tabor in Barnica

dvocevni dvopasovni predorRazdrto - Vipava, Slovenija220.000,00 €2004PGD/PZR gradbenih konstrukcij,
elektro strojne opreme in inštalacij,
arhitekture,
krajinske arhitekture, …DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Predora Tabor in BarnicaPredora Tabor in BarnicaPredora Tabor in Barnica

Odsek hitre ceste preko Rebernic, dolžine 10,6 kilometra, je del hitre ceste od Razdrtega do Vipave. Zaradi zahtevne geologije predstavlja najtežji odsek na kraku proti Novi Gorici. Trasa predora Barnica poteka po pobočjih Nanosa, 300 m severo vzhodno od zaselka Hrašče. Na mestu, kjer sicer enotno pobočje narivnega roba skoraj pravokotno prekine pomol Barnice, se hitra cesta umakne v flišno hribinsko podlago. Trasa se na vzhodnem koncu ob vstopu v predor navezuje na viadukt Barnica, na zahodnem koncu pa vidukt Tabor, ki se naveže na predor Tabor dolžine cca. 600 m. Predor je lociran okoli 450 m severo-vzhodno od zaselka Podbreg. Oba predora sta dvocevna dvopasovna predora, standardnega profila s širino vozišča 2 × 3,50 m in robnim pasom 2 × 0,35 m. Predora sta zasnovana skladno s principi nove avstrijske metode (NATM) in skladno z veljavnimi avstrijskimi in slovenskimi smernicami ter evropsko regulativo. Skupna dolžina vseh cevi je 1850 m. Naročniku smo nudili celoten spekter storitev od dopolnilnih geoloških raziskav do izdelave PGD in PZR dokumentacije za celoten predor vključujoč izkope, gradbena dela, elektro strojno opremo predora in funkcionalne objekte.