Projekt 3|18  

Predori in geotehnika

Predor Suhodol

dvocevni dvopasovni predorBosna in Hercegovina70.000.000,00 €2009 - 2010IP,
PGD,
PZR,
PZI.Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, Federacija BiH

PDF

Nazaj na spisek projektov
Predor SuhodolPredor SuhodolPredor Suhodol

Predor Suhodol II (2,8 km dolg, 2-cevni, 2-pasovni predor) je del koridorja Vc v BiH (odsek Lepenica - Tarčin), ki tvori povezavo sever – jug med Budimpešto in Jadranskim morjem. Predor poteka skozi geološko razgibano sestavo, v kateri si sledijo škrljevci, dolomitizirani apnenci in kvarz-profirji. Iz geomehanskega stališča posamezni masivni deli hribinskega telesa niso problematični, kompleksnejše pa so tektonsko pretrte kontaktne cone ter portalna področja. Objekt je zasnovan po najnovejših priporočilih RVS smernic (RVS 09-01-24 - september 2009). Predor je umeščen v serijo predorov. Na severni strani ga ločuje nasip, na južni pa viadukt. Vkleščenost v teren zahteva pozorno obdelavo portalnih območij. V samem predoru je nameščenih 9 prečnikov za pešce (GQ) ter dva prečnika za reševalna vozila (EQ). Ob prečnikih za pešce se nahaja tudi par parkirnih niš. V sredini predora je nameščena pogonska centrala ter dodatna parkirna niša. Vzdolžno gledano je v predoru tudi višinski prevoj trase, ki zahteva ustrezno obravnavo odvodnjavanja. V predoru je nameščen vzdolžna ventilacija, sistem za klic v sili, hidrantni sistem, sistem pametne ceste, radio signalni sistem, video nadzor ter ostala najsodobnejša predorska oprema.