Projekt 4|18  

Predori in geotehnika

Predor Šentvid s polnim priključkom

avtocestni predorLjubljana, Slovenija120.000.000,00 €2003 - 2010Geološki in geotehnični nadzor,
PGD/PZR gradbenih konstrukcij,
elektro strojne opreme in instalacij,
arhitekture,
krajinske arhitekture, …DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
ŠentvidŠentvidŠentvid

Predor Šentvid predstavlja glavni del novo zgrajenega cestnega odseka Šentvid–Koseze v Ljubljani, ki bo del povezovalnega člena med severozahodno in jugovzhodno Slovenijo. Na relativno kratkem odseku avtoceste A2 Karavanke–Obrežje poteka v treh konstrukcijsko ločenih objektih (obstoječa galerija, novi pokriti vkop in hribinski del predora), ki skupaj sestavljajo predor Šentvid. Predor je bil leta 2010 izgotovljen in v večji meri predan naročniku.
Sprva smo pričeli snovati kot dvopasovni predor, vendar smo po naknadni odločitvi investitorja zasnovo spremenili v predorski sistem z dodatnima predorskima cevema, ki izhajata iz osnovnega predora in se navezujeta na polni priključek na Celovški cesti.
Prvi del predora do vznožja Šentviškega hriba v skupni dolžini 420 m (250 m obstoječe galerije +170 m novega pokritega vkopa) poteka v izrazito urbaniziranem območju pod železnico, šolo in regionalno štiripasovno cesto. Nadaljuje se kot dvopasovni hribinski predor do priključnih kavern od koder se kot razširjen v tripasovnem profilu izteče na južnem portalu.
Za obstoječo štiriladijsko konstrukcijo galerije Šentvid smo izdelali projekte sanacije in rekonstrukcije vključno s preiskavami poškodovanosti. Bistveni inženirski problem so predstavljali izredno težki geološko-geotehnični pogoji gradnje v permokarbonskih sedimentih z vrhuncem pri izvedbi dveh priključnih kavern z izkopnim profilom 360 m2. Zaradi sodobnega celovitega pristopa, s poudarkom na aktivni in pasivni zaščiti udeležencev, danes predor Šentvid predstavlja referenco na področju varnosti. Elea iC je pridobila projekt v J.V. partnerstvu s projektantom trase. Naročniku smo nudili celoten spekter storitev od dopolnilnih geoloških raziskav do izdelave PGD in PZR dokumentacije za celoten predor vključujoč izkope, gradbena dela, opremo predora in funkcionalne objekte. Izvajalcu del smo nudili izdelavo izvedbenih projektov, projektantski nadzor in geotehnično spremljavo pomikov predora. Investitorju smo med gradnjo nudili geološki in geotehnični nadzor.