Projekt 12|18  

Predori in geotehnika

Predor Kastelec

predorKastelec, Slovenija90.000,00 €2002–2004Idejni projekt, projekt za pridobitev grabenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo portala, notranja obloga, cestišče, komunalni vodi, elektro - strojni projekt (faza razpisa) in projekt za izkop (partnerstvo v fazi razpisa)DDC, družba za državne ceste

PDF

Nazaj na spisek projektov
kastelec_internet_02.jpgkastelec_internet_01.jpg

Gradnja dvocevnega dvopasovnega predora Kastelec se je pričela marca 2002. Trasa predora poteka čez območje kraškega roba na stiku apnenčnatih in flišnih plasti ter povezuje odsek Klanec–Ankaran.

Izkop obeh cevi je potekal istočasno od zahodne (obalne) smeri proti notranjosti. Pred pričetkom dela so bile potrebne obsežne priprave dostopne poti ter opornih zidov. Skupna dolžina cevi, ki potekajo po hribini z izrazitimi kraškimi pojavi je 2320 (leva cev) ter malenkost krajša leva cev 2230 m.