Projekt 11|18  

Predori in geotehnika

Predor Dekani

predorDekani, Slovenija100.000,00 €2002–2004Idejni projekt, projekt za pridobitev grabenega dovoljenja, projekt za razpis,

projekt za izvedbo portala, notranja obloga, cestišče, komunalni vodi, elektro -

strojni projekt (faza razpisa) in projekt za izkop (partnerstvo v fazi razpisa)DDC, družba za državne ceste


PDF

Nazaj na spisek projektov
predor-dekani_internet_01.JPGpredor-dekani_internet_02.JPGpredor-dekani_internet_03.JPG

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je 23.avgusta 2002 podpisala izvajalsko pogodbo z izvajalcem. Predor dekani je predstavljal zadnjo nepremoščeno oviro na avtocestnem kraku Klanec-Strmin ter s tem nepretočno grlo avtocesetnega križa Maribor–Koper. Rok za izgradnjo dveh cevi (dolžina leve 2180 m, desne 2200 m) je bil 26 mesecev po pričetku del. Predor dekani je bil odprt 25 Novembra 2004; 4 mesece pred iztekom roka.