Projekt 15|18  

Predori in geotehnika

Oblikovanje portalnih območij predorov, Slovenija

portalna območja predorovSlovenija1996–IP, PGD, PZR, PZI dokumentcija za arhitekturno in krajinsko ureditev, komunalne razvode in gradbene konstrukcije.

PDF

Nazaj na spisek projektov
portalna-obmocja_internet_01.jpgportalna-obmocja_internet_02.jpgportalna-obmocja_internet_03.jpg

Elea iC že več kot desetletje ponuja in izvaja projektiranje portalnih območij za vse slovenske predore. Poleg oblikovanja vidnih delov predora ponujamo naročniku urejanje prostora ob stiku predora z avtohtono krajino. Prav tako je del naše naloge urediti komunalno infrastrukturo na portalih in tako omogočiti vezavo predora na cestno opremo ter na ostalo javno infrastrukturo.