Projekt 7|18  

Predori in geotehnika

Avtocesta A2 Karavanke–Obrežje Predor Leščevje, Slovenija

Geološko-geotehnična spremljava izgradnje predora LeščevjeTrebnje, Slovenija9.450.000,00 €2008–2009dnevna geološka spremljava, izdelava geološke karte razmer ter prognozne geološke karte, dnevni popis izkopnih čel, spremljava vrtanja vrtin in geološki popis jeder, spremljava in interpretacija geotehničnih meritevDARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
lescevje_internet_03.jpglescevje_internet_02.jpglescevje_internet_01.jpg

Na AC odseku 0072 Bič–Trebnje, pododsek Pluska–Ponikve, je potekala gradnja dvopasovnega predora Leščevje. Predor poteka spodnjejurskih karbonatnih apnencih z izrazitimi znaki zakrasevanja. Elea iC je bil izvajalec geološko - geotehnične spremljave pri izgradnji predora Leščevje. Osnovna naloga je bila spremljava geološke zgradbe ter izvedba in interpretacija geotehničnih meritev. Pridobljeni podatki so se uporabljali kot osnova za podajanje kontinuirano posodobljene geološke prognoze ter pri dnevni spremljavi geotehničnega obnašanja predora. S tem se je povečala zanesljivost napovedi geološko – geotehničnih pogojev in hkrati služilo kot podlaga za detajlne prilagoditve podpornih ukrepov