Predori in geotehnika

»Go underground«, je slogan, ki bo zaznamoval gradbeništvo v prihodnosti. V času, ko je racionalna izraba prostora vrednota, so predori edini ekološko in prostorsko sprejemljiv način povezovanja ljudi in zagotavljanja njihovih transportnih, vodooskrbnih in drugih poti.
Naš predorski oddelek je v Sloveniji referenca na tem področju. Naše delo je vidno skoraj na vsakem avtocestnem ali železniškem predoru v Sloveniji od Trojanskih predorov, Šentviškega predora do Markovca in črnokalskih predorov. Znajdemo se tudi v tujini, tako v Avstriji, Turčiji, na Portugalskem, BIH in z našimi partnerji tudi na drugih kontinentih. Snovanje predorov je integralna disciplina, zato smo z našo široko paleto znanj od geotehnike, inženirskih gradenj, varnostnih analiz in arhitekturnega umeščanja v prostor, kvalificirani za vse vrste podzemnih gradenj. Naše znanje dopolnjujejo sodelavci iz Avstrije, Švice, Nemčije, Turčije in drugod.

mar-01.jpg
portal-koper_1_internet_01-1.jpg
Predor Suhodol
Šentvid
22896_tbm_launch_event-crossrail_ready_to_dig-13_march_2012-1.jpg
Predor Vodole
lescevje_internet_03-1.jpg
Karavanke
Predora Tabor in Barnica
Metro Lizbona
predor-dekani_internet_01-1.JPG
kastelec_internet_02-1.jpg
trojane_internet_03-1.jpg
rebernice_internet_01-1.jpg
portalna-obmocja_internet_04-1.jpg
predor-karavanke_naknadno_internet_02-1.jpg
poljanska-obvoznica_internet_01-1.jpg
secm-2-2.jpg