Predori & geotehnika

1|14    
Žibert

Marko Žibert, univ.dipl.inž.grad.

Vodja tima Predori in geotehnika

Vodja delovne skupine GEO 1

Partner

T: 01 474 10 50

Življenjepis

Študij gradbeništva na gradbeni fakulteti v Ljubljani je zaključil v letu 2000. Svojo poslovno kariero je začel kot statik gradbenih konstrukcij v podjetju Gradis, biro za projektiranje predvsem na področju betonskih in jeklenih konstrukcij premostitvenih in drugih inženirsko infrastrukturnih objektih doma in po svetu.
V letu 2002 se je pridružil ekipi Elea iC d.o.o., kjer je deloval kot odgovorni projektant na področju visokih gradenj in prejel leta 2004 nagrado za najboljšo jekleno konstrukcijo v Sloveniji in nagrado Evropske konvencije za jeklene konstrukcije – ECCS. Leto kasneje je prevzel razvoj in vodenje delovne skupine predorogradnje. Ta je bila v naslednjih letih nadgrajena z ekipo geologov, sam pa se  je specializiral tudi na področju varnosti v predorih.
Trenutno dela in je solastnik v podjetju Elea iC d.o.o. kot vodja delovne skupine predorov in geomehanike in kot odgovorni projektant pri številnih najzahtevnejših projektih doma in v tujini, kot npr. Predori Šentvid, Markovec, Vodole, Leščevje, Karavanke (vsi SLO), Suhodol I in II (BiH), Encarnacao (Portugalska),………
V svoji karieri je prejel številna priznanja za svoje dosežke, je član številnih strokovnih institucij (IZS, ITA, SLOGED, OEGG….) in se redno udeležuje strokovnih konferenc, kjer predava o gradnji in načrtovanju predorov in drugih podzemnih gradnjah ter o predorski varnosti.

Peter Jemec

Peter Jemec, univ. dipl. inž. grad.

Namestnik vodje tima Predori in geotehnika

Namestnik vodje delovne skupine GEO 1

T: 01 474 10 55

Življenjepis

Peter Jemec je leta 2001 zaključil študij gradbeništva na gradbeni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poklicno pot je začel kot projektant železniških prog, kasneje pa se je posvetil projektiranju mobilnih telefonskih omrežij. Z delom pri podjetju Elea iC d.o.o. je začel že kot študent, kjer se je v nadaljevanju svoje kariere posvetil predvsem geotehniki s poudarkom na projektiranju predorov in spremljajočih betonskih in jeklenih konstrukcij.

Peter Jemec v okviru oddelka za geotehniko vodi delovno skupino za gradbene konstrukcije, sodeloval pa je pri projektih specializiral predvsem na področju projektiranja jeklenih in betonskih konstrukcij. Dragocene izkušnje je pridobil z delom na projektih tunelov Šentvid, Markovec, Vodole in drugih.

Anton Levičar

Anton Levičar, univ.dipl.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 56

David Rajšter

David Rajšter, dipl.inž.grad.

Projektant

 

 

T: 01 474 10 95

Vanja Selan

Vanja Selan, univ.dipl.inž.grad.

Projektant

 

 

T: 01 474 10 54

Miha Hafner

Miha Hafner, dipl.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 56

Primož Cundrič

Primož Cundrič, dipl.inž.grad.

Projektant

 

 

T: 01 474 10 55

Peter Zupančič

Peter Zupančič, dipl.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 57

doris-frank-web.jpg

Doris Frank, univ.dipl.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 57

Ana Kozjan

Ana Kozjan, dipl.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 11

Marjeta Pečarič

Marjeta Pečarič, grad.teh.

Projektant

T: 01 474 10 95

jana-orazem-4.jpg

Jana Oražem, grad.teh.

Projektant

T: 01 474 10 54

martin-hostnik.jpg

Martin Hostnik, mag.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 95

samo-saje.jpg

Samo Saje, mag.inž.grad.

Projektant

T: 01 474 10 51