Podjetje ELEA iC

Fotografija 1/20
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Dejan Žigon
Andrej Pogačnik
Angelo Žigon
Tunelaši
Tunelaši
Eleati
Tunelaši
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro
Elea biro

Biti Eleat

…leta 1991 so trije ustanovitelji ustvarili podjetje Elea d.o.o., da bi le-to nudilo vrhunske intelektualne storitve v specializiranih disciplinah, ki so obetale možnost gospodarskega razcveta.«

Tako ustanovitelji in novi partnerji v skupini iC, Angelo Žigon, Andrej Pogačnik in Dejan Žigon najraje opisujemo nastanek Elee. Vmes smo postali eno največjih zasebnih inženirskih in svetovalnih podjetij v Sloveniji, s prvim januarjem 2002 pa se kot del skupine iC predstavljamo pod imenom Elea iC.

Ker nudi strokovna odličnost trdne temelje za gospodarski uspeh, se je podjetje Elea z letom 2002 pridružilo interdisciplinarni konzultantski skupini iC Group, da bi s svojimi strokovnimi rešitvami dostopali tudi do mednarodnih trgov.

Gre za pomemben korak za obe strani, saj je avstrijska skupina iC s tem dobila svoje prve neavstrijske solastnike, mi pa prve neslovenske. Skupaj nastopamo kot nenehno rastoča mednarodna skupina »interdisciplinarnih konzultantov.« Z združenjem smo tako vzajemno razširili obseg naše ponudbe, ki naj privede do interdisciplinarnega sodelovanja brez geografskih in tehničnih meja. Verjamemo, da je to cilj, ki ga je vredno zastopati pod skupno zastavo.

Kljub nenehni rasti ohranja Elea vzdušje zagnanosti in učinkovitosti. Zasluga za to gre strokovnosti in zanesljivosti vseh zaposlenih, ki vidijo podjetje kot lojalnega zaposlovalca s socialnim čutom. Elea stoji za svojimi ljudmi, ti pa ji vračajo svojo pripadnostjo. Seveda pa vsem eleatom predstavlja Elea način življenja.


Nagrade

3.NAGRADA - JAVNI, ARHITEKTURNI NATEČAJ, 2012:

NOVA BRV ČEZ LJUBLJANICO MED RIBJIM TRGOM IN GERBERJEVIM STOPNIŠČEM

Damjan Bradač, dr. Jaka Zevnik, Angelo Žigon, Mark Koritnik, Maria Leonor Coutinho, Jernej Jakopin

 

 


 

3. NAGRADA - JAVNI, ARHITEKTURNI NATEČAJ, 2011:

PASIVNE HIŠE ŠIRŠEGA POSOČJA – BOVŠKA HIŠA:

Nataša Štrukelj, Marijana Žigon, Mateja Simčič

 

POVIŠANO PRIZNANJE - JAVNI, ARHITEKTURNI NATEČAJ, 2011:

PASIVNE HIŠE ŠIRŠEGA POSOČJA – KOBARIŠKO TOLMINSKA HIŠA:

Nataša Štrukelj, Marijana Žigon, Mateja Simčič


NAGRADA ZLATI SVINČNIK, 2010:

URBANI PARK ŠENTVID

arhitektura: Damjan Bradač

krajinska arhitektura: Matej Kučina


UVRSTITEV NA SPLETNI PORTAL KNJIŽNIČNIH ZGRADB LIBRARYBUILDINGS, KJER SO PREDSTAVLJENE NAJLEPŠE KNJIŽNICE EVROPE, 2009:

KNJIŽNICA KOBARID

arhitektura: Nataša Štrukelj

NAGRADA IZS ZA ENKRATEN INŽENIRSKI DOSEŽEK ZA PROJEKTIRANJE CELOTNEGA KOMPLEKSA PREDOR ŠENTVID
15.10.2009, Maribor, 9. Dan inženirjev; Angelo Žigon univ. dipl. inž. grad., Elea iC d.o.o.

NAGRADA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE - UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 09.11. 2007 
Na 2. kongresu arhitektov so v kategoriji Javna zgradba nagradili projekt za sedež Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične študije (avtorji arhitekture: Nataša Štrukelj, Barbara Debevec, Lara Može, Bernard Podboj in Jure Melon)

NAGRADA IZS ZA IZJEMNE INŽENIRSKE DOSEŽKE V OBDOBJU DESETIH LET PRI KONSTRUKCIJSKIH REŠITVAH GRADNJE STANOVANJSKIH, POSLOVNIH IN INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV, 2007 Maribor, 7. Dan inženirjev; Andrej Pogačnik, univ. dipl. inž. grad., Elea iC d.o.o. 3. NAGRADA - URBANISTIČNI NATEČAJ ZA UREDITEV LUKE KOPER, 2007
Damjan Bradač, Elea iC d.o.o.

1.NAGRADA - JAVNI, ARHITEKTURNI NATEČAJ, 2006:

OSNOVNA ŠOLA LAVRICA

arhitektura: Damjan Bradač

 

NAGRADA ZLATI SVINČNIK, 2007 SLOVENSKI IZBOR ZA MEDNARODNO NAGRADO PIRANESI, 2006

SLOVENSKI IZBOR ZA RAZSTAVO ARHITEKTURNEGA TRIENALA LIZBONA, 2007: arhitektura: Nataša Štrukelj, Barbara Debevec, Lara Može, Bernard Podboj, Jure Melon 

EVROPSKA NAGRADA ZA JEKLENO KONSTRUKCIJO ECCS, 2005

TPC PORTOVAL
december 2005; Angelo Žigon in Marko Žibert, Elea iC d.o.o.

 

BIENALNA NAGRADA Odbora za jeklene konstrukcije Združenja kovinske industrije za projekt TPC PORTOVAL december 2005
DIPLOMA GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA NAJBOLJŠO JEKLENO KONSTRUKCIJO, 2005, Angelo Žigon, Andrej Pogačnik, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Imko d.d.
ECCS EUROPEAN AWARD FOR STEEL STRUCTURES FOR THE CONSTRUCTION OF HOME OF ECONOMY, 2001, Angelo Žigon, Andrej Pogačnik, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Imko d.d.

DIPLOMA GOSPODARSKE ZBORNICE
SLOVENIJE ZA NAJBOLJŠO JEKLENO
KONSTRUKCIJO,
2001, Angelo Žigon, Andrej
Pogačnik
, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Imko d.d.