Osebna izkaznica

SEDEŽ PODJETJA

ELEA iC d.o.o.
Projektiranje in svetovanje

Dunajska cesta 21
1000 Ljubljana, Slovenija
T  +386 01 474 10 00
F  +386 01 474 10 01
E  info@elea.si

UPRAVA

Angelo Žigon, univ.dipl.inž.gradb.,
generalni direktor, član uprave
Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.gradb.,
tehnični direktor, član uprave

Število aktivnih Eleatov: 76
E-pošta zaposlenih: ime.priimek@elea.si

OSNOVNI PODATKI

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 113394/00.

Osnovni kapital: 418.962,00 EUR

Matična številka: 5522749

ID številka za DDV: SI17212839

Številka transakcijskega računa pri NLB:
SI56 0222 2001 9540 413

Številka transakcijskega računa pri SKB:
SI56 0310 0100 0041 291

Številka transakcijskega računa pri UniCredit banka Slovenija d.d.:
SI56 2900 0005 0061 072

KAKO DO NAS / HOW TO FIND US

Prikaži zemljevide in druge medije
Z aktivacijo prikaza predmeta se bodo na vaš računalnik naložili piškotki ponudnikov teh storitev, ki se lahko uporabljajo tudi za sledenje.