Projekt 4|7  

Izbrani projekti

Športni park Stožice - nakupovalni center

novogradnja, armiranobetonska konstrukcijaLjubljana, Slovenija33.738 m² (stadion), 35.496 m² (arena), 134.247 m² (podzemne garaže) + 91.600 m² (trgovine) + 122.973 (park)357.000.000,00 €2008 -PGD,
PZI.Sadar + Vuga d.o.o.GREP d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
stozice-01.jpgstozice-03.jpgstozice-02.jpgŠportni park StožiceStadion StožiceŠportni park Stožice

Športni park Stožice se nahaja na zemljišču velikosti 182.600 m2. Kompleks obsega objekt večnamenske športne dvorane, stadion ter podzemni trgovski in garažni del. Dvorana leži na severo-zahodnem delu, stadion pa na severo-vzhodnem delu kompleksa.
Trgovski in garažni del centra je v celoti vkopan in razdeljen na več dilatacijskih enot. Po etažnosti ima objekt več nivojev. Nivo +1.00 (zgornji rob plošče) predstavlja zeleno streho s parkovno ureditvijo, na nivoju -6.00 je trgovski center, transportne poti za dostavo in del parkirišč, na nivoju -9.50 so predvidena parkirišča za osebna vozila, na nivoju -13.00 pa je predvideno parkiranje za avtobuse in osebna vozila. Trgovsko garažni objekt je zasnovan kot delno montažna okvirna konstrukcija, ki je zaradi velikih potresnih sil ojačana z betonskimi stenami. Krovna plošča (plošča na koti +0.10 m) je monolitna debeline 40 cm in je naknadno napeta z kabli. Montažni armiranobetonski stebri so postavljeni v rastru 8 x 12 m. Montažni omega nosilci potekajo v krajši smeri med stebri in premoščajo razpon 8.0 m. Na montažne nosilce se naslanjajo montažne votle prednapete plošče, ki potekajo preko daljšega razpona L=12 m. Konstrukcija je temeljna plitvo na točkovnih in pasovnih temeljih, stopniščna jedra in dvigalni jaški pa na temeljnih ploščah.