Projekt 2|7  

Izbrani projekti

Drugi tir železniške proge Divača - Koper

Predori s spremljevalnimi objektiSlovenija1.300.000.000,00 €2010 -PGD, načrti arhitekture in gradbenih konstrukcijRS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

PDF

Nazaj na spisek projektov
portal-koper_1.jpgDrugi tir-trasaPortal 3

Med Divačo in pristaniškim mestom Koper je načrtovana izgradnja nove železniške proge. Skupna dolžina proge znaša pribl. 28 km, od tega poteka 20 km v skupno 8 predorih. Povezava je sestavni del železniške povezave intermodalnega koridorja v območju Jonskega/Jadranskega morja in del vseevropske mreže (TEN).

V prvi fazi bo zgrajena nova enotirna proga, ki naj bi razbremenila dosedanjo enotirno progo. V daljni prihodnosti bo možna tudi izgradnja dvotirne proge. Novozgrajena proga Divača–Koper bo razdeljena na naslednje odseke: § Odsek A: Divača–Črni Kal, dolg 15.061 km § Odsek B: Črni Kal–Koper, dolg 12.135 km Trenutno se izvajajo geološko-geomehanske raziskave in projektiranje odseka B. Elea iC pokriva raziskave za predora T4 in T6. Izdelujejo se PGD načrti arhitekture in gradbenih konstrukcij za predore T4, T6 in T7 vključno s tremi izstopnimi cevmi, šestimi pogonskimi centralami, ureditvami portalov in portalnih območij ter dvema vodohranoma.