Projekt 6|7  

Izbrani projekti

Brv čez Vipavo v Mirnu

most za pešce in kolesarjeMiren, Slovenija396.100,00 €2014-2015Gradbene konstrukcije: projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del

 Občina Miren-Kostanjevica


PDF

Nazaj na spisek projektov
brv-miren-4.JPGbrv-miren-2.JPGbrv-miren-3.JPG

Nova brv v kraju Miren pri Novi Gorici služi prečkanju tlačnega fekalnega komunalnega voda ter omogoča novo povezavo med bregovoma reke Vipave za pešce in kolesarje na območju novega kulturno-upravnega središča Občine Miren- Kostanjevica. Konstrukcijsko je brv zasnovana kot dvočlensko ločno jekleno prostorsko paličje. Je elipsaste oblike, v prečni smeri iz okroglih vroče valjanih cevi različnih dimenzij, ki se na konceh členkasto nepomično pritrjuje prek štirih jeklenih ležišč na armiranobetonska krajna opornika. Vzdolžno je brv v vertikalni smeri rahlo konkavno izbočena v lok z radijem R≈140 m in s temenom na sredini razpona, ki od ležišča do ležišča znaša cca 41 m. Brv je v celoti dolga 50 m in široka 4,82 m.