Projekt 25|30  

Visokogradnja

wellness center Orhidelia

novogradnja,Termalni kompleks, wellness centerPodčetrtek, Slovenija10.000 m213.000.000,00 €2007 - 2009Gradbene konstrukcije: PGD, PZI, PIDEnota d.o.o.Terme Olimia d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
terme_olimia_wellness_hotel_sotelia_1315313723.jpgorhi_kam3567-enota.JPGorhi_kam5559-enota.JPG

Objekt termalnega kompleksa v Podčetrtku, ki se nahaja v sklopu term Olimia, je zasnovan kot monolitna armirano betonska konstrukcija etažnosti P+2. Steklene fasade in vertikalni stebri v območju bazenov so zasnovani kot jeklena konstrukcija. Celotni objekt je iz treh strani vkopan v zemljo, četrta stran objekta pa se odpira proti terenu. Celotna konstrukcija je dilatirana na več ločenih dilatacijskih enot. Objekt se zajeda v pobočje med hotelom Sotelia in že obstoječim termalnim kompleksom, ki je lociran ob cesti. Zaradi razčlenjenosti in vkopanosti v teren je del objekta temeljen plitko na trdni hribinski osnovi spodnji del proti cesti pa je temeljen globoko na uvrtanih benoto pilotih. Streha objekta je v celoti zasnovana kot zelena deloma pohodna deloma nepohodna streha. Izkop gradbene jame objekta se je izvajal deloma v poševnem izkopu na najblobjem delu objekta pa je bilo varovanje gradbene jame izvedeno kot pilotna trikrat sidrana stena višine cca 15,0 m.