Projekt 11|30  

Visokogradnja

Trgovsko zabaviščni center Portoval

trgovsko zabaviščni objekt, novogradnjaNovo mesto, Slovenija28.000 m² - skupna površina objekta z zunanjo ureditvijo1.000.000,00 €2004IDP,
PGD,
PZI.prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh.Jože Jaki, univ.dipl.inž.arh.Real d.o.o. Novo mesto

PDF

Nazaj na spisek projektov
TPC PortovalTPC PortovalTPC PortovalTPC PortovalTPC PortovalTPC Portoval

Projekt Portoval predstavlja poskus alternativne obravnave arhitekture nakupovalnih centrov. Zasnova centra temelji na prepričanju, da se da s primernim pristopom prevrednotiti nakupovalno središče preko omejitev, ki jih postavlja standardni model izločenega, samozadostnega objekta, ki mesto prazni in siromaši, v strateški projekt, ki lahko dejavno prispeva k oživljanju mesta. Zabavni, trgovski in poslovni center Portoval sestavljajo mnogo-kino, zabavišče, supermarket, večnamenska trgovina, lokali, pisarne in garaža. Kompleks se deli na 6 funkcionalno ločenih enot: mnogo-kino, supermarket, pasaža, trgovina, pisarne in garaža. Prav multi-kino je tisti del objekta, ki arhitektonsko in konstrukcijsko izstopa od ostalega dela.

Gre za jekleno konstrukcijo, ki se tlorisno navidezno deli na ožji osrednji komunikacijski del ter stranska dela, ki ju zavzemajo dvorane. Delitev je v spodnjem delu, foyerju, popolnoma zabrisana, tako, da gre za enovit prostor z velikimi razponi medetažne konstrukcije. Bistvena zahteva arhitekta, da se ustvari vtis lebdenja kinodvoran s skupno več kot 500 sedeži, je bila lahko izvedljiva samo s poglobljeno študijo konstrukcije in z uporabo inovativnih pristopov pri konstruiranju predvsem ključnih detajlov.