Projekt 15|30  

Visokogradnja

Poslovno stanovanjski objekt Trnovska vrata

novogradnja, poslovno stanovanjski objektLjubljana, Slovenija38.000 m²2002 - 2004Gradbeni načrt:
IP,
PGD,
PZI,
PID.Genius Loci d.o.o.Gradbeno podjetje Grosuplje d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Trnovska vrataTrnovska vrataTrnovska vrataTrnovska vratatv-a-fasjug.jpgTrnovska vrata

Kompleks poslovno stanovanjskega objekta Trnovska vrata sestavlja šest med seboj dilatiranih objektov. Vsi objekti imajo eno kletno etažo v kateri so garaže in shrambe, pritličje in mezanin v katerih je poslovni program ter tri oz. delno štiri stanovanjske etaže. Kletna etaža je v tlorisu širša kot gornji objekt in je dolga 240 m, široka na najožjem (južnem) delu 36 m in na najširšem (severnem) delu 69 m. Dilatacije v stanovanjskem delu sledijo razporeditvi posameznih hiš, v poslovnem delu pa posameznim poslovnim enotam. V konstrukcijskem smislu je vsak od šestih objektov 6-etažna (delno 3 in delno 1) stenasta konstrukcija. V poslovnem delu in v kleti so poleg sten nosilni elementi še stebri z vutami, ki v rastru 7,5 × 8,0 m podpirajo ploščo. Glavno nosilno konstrukcijo za vertikalno in horizontalno obtežbo predstavljajo stene v vzdolžni in prečni smeri, ki potekajo po celi višini objekta oz. v poslovnem delu jedra in stebri (prevzemajo samo vertikalno obtežbo). Medetažne konstrukcije so armirano-betonske plošče. Zaradi izredno slabih temeljnih tal je objekt temeljen globoko na uvratih Benoto pilotih dimenzij 60–Φ 100 cm. Piloti so dolžine cca. 25 m. Klet je izvedena v nepropustni kesonski izvedbi (talna AB plošča debeline 40 in 60 cm ter obodne kletne stene debeline 30 cm). Celotna neto površina novega objekta je 36.000 m2.