Projekt 10|30  

Visokogradnja

Dunajski vogal

poslovno stanovanjski objekt , novogradnjaLjubljana, Slovenija7250 m22003–2006Gradbene konstrukcije: IP, PGD, PZI, PID

 

 Dr. Matej Blenkuš u.d.i.a.Mreža JIT, d.o.o., Ljubljana


PDF

Nazaj na spisek projektov
dunajskivogal1.jpgdunajskivogal3-3.jpgdunajskivogal4.jpg

Večinoma stanovanjski objekt, le pritlična etaža je namenjena poslovni dejavnosti, je zasnovan kot armirano betonska konstrukcija. Objekt obsega dve kletni etaži, pritličje, mezzanin, in štiri nadstropne etaže. Kletni etaži sta namenjeni parkiranju. Celotna površina objekta znaša 7250 m2.

Konstrukcija je zasnovana kot klasična skeletna konstrukcija armirano betonskih stebrov, sten in plošč, brez nosilcev, z betonskimi jedri kot vertikalnimi komunikacijami. Na ta način je zagotovljena največja racionalnost gradnje (ni opaženja nosilcev, enostaven razvod instalacij, poceni in hitra gradnja nosilne konstrukcije), poleg tega pa je tlorisno zasnovo možno spreminjati tudi v kasnejših fazah gradnje in prilagajati željam uporabnikov.