Projekt 24|30  

Visokogradnja

Poslovni objekt S1

monolitna armiranobetonska konstrukcijaLjubljana, Slovenija12.500 m²33.000.000,00 €2008 -IDP, PGD, PZI, gradbene konstrukcijeOFIS arhitekti d.o.o.S1, investicijsko podjetje d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
S1S1S1S1S1S1

Na križišču Slovenske in Tivolske ceste namerava S1 investicijsko podjetje d.o.o. zgraditi poslovni objekt s poslovnimni apartmaji-stanovanji, ki bo obsegal štiri kletne etaže, pritličje in 21 nadstropij. Poslovni dejavnosti je namenjenih prvih 15 etaž s pisarnami, 5 etaž pa je stanovanjskih. Zadnje nadstropje predstavlja tehnična etaža. Nosilna konstrukcija je monolitna armiranobetonska. Konstrukcijski sistem je mešan, saj ga tvorijo stene in stebri. Stebri so predvideni po obodu stavbe in večinoma prenašajo vertikalno obtežbo, medtem ko glavnino vodoravnih sil (npr. tistih, ki se pojavijo zaradi delovanja potresa ali vetra) prenaša razmeroma togo armiranobetonsko jedro, ki se nahaja na sredini tlorisa. Predvideni so armiranobetonski in sovprežni stebri, ki segajo od temeljev do vrha konstrukcije. Zaradi arhitekturnih zahtev so nekateri stebri poševni. Armiranobetonske stene jeder konstrukcije zagotavljajo stabilnost objekta med potresi, zato segajo od temeljev do vrha objekta. Njihova debelina sten se postopno zmanjšuje z višino objekta.