Projekt 7|30  

Visokogradnja

Poslovni objekt Rotonda

poslovni objekt, novogradnja, armiranobetonska konstrukcijaLjubljana, Slovenija15.300 m²35.000.000,00 €2006 – 2009PGD,
PZI,
PID.Genius Loci d.o.o. (Jadranka Grmek u.d.i.a.)Hypo Leasing d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
RotondaRotondaRotonda

Novi kompleks Rotonda se nahaja na lokaciji BS 1/6-1 Brinje v Ljubljani med Dunajsko cesto in servisno cesto severne Ljubljanske obvoznice. Obsega 15.290 m2 pisarniških in pripadajočih skupnih površin v pritličju in petih nadstropjih objekta, od tega 11.540 m2 pisarniških prostorov, v velikosti od 130 do 840 m2. Objekt je zgrajen iz armiranobetonske nosilne konstrukcije, sestavljene iz gladkih medetažnih plošč, sistema stebrov in sten ter masivnih armiranobetonskih komunikacijskih jeder. Objekt je dvakrat dilatiran; prvič ob osi 5, v sredi krožnega dela in drugič na stiku objekta in kleti pod zunanjo ureditvijo. Temeljenje objekta se nahaja na nivoju tretje kleti deloma četrte in je izvedeno z armiranobetonsko talno ploščo. Jeklo kot konstrukcijski element je nosilec odprtega stopnišča v več etažnem »hallu« ter kot nosilni elementi steklene strehe.
Objekt Rotonda je sestavljen iz več delov, od katerih ima vsak svoj ločen vhod:
Segment A (polkrožni del na vogalu z obvoznico) – obsega 7.520 m2 pisarniških površin v petih etažah s posamezno ločenimi poslovnimi enotami v posameznem nadstropju, razporejenimi v polkrogu okrog osrednje avle, Segment B (pravokotni del ob Dunajski cesti) – obsega 4.020 m2 pisarniških površin v petih ločenih etažah, pri čemer vsaka etaža predstavlja svojo ločeno zaključeno celoto,
Segment C (manjši dvoriščni objekt). Objekt je večnadstropen in ima tri kletne etaže, na segmentu A tudi četrto klet.
Podzemne garaže in servisni prostori zavzemajo vso površino pod objekti ter na JZ delu celotno parcelo do sosednjega objekta. V kleteh so parkirne in servisne površine, v pritličju vhodne avle prostori za stranke in večji dvoranski prostori, ob Dunajski cesti interni gostinski lokal. V vseh etažah nad pritličjem so pisarniške površine.