Projekt 17|30  

Visokogradnja

Počitniško naselje Nebesa

jeklena konstrukcija,Livek nad Kobaridom, Slovenija1.600.000,00 €2002 - 2003Rok Klanjšček u.d.i.a., Klemen Pavlin in Aljaž LavričKatja in Bojan Roš

PDF

Nazaj na spisek projektov
Nebesa, LivekNebesa, LivekNebesa, Livek

Počitniško naselje Livek je visokogorsko naselje, ki se nahaja v izrazito močni vetrovni coni na nadmorski višini 800 m. Počitniško naselje je kombinacija armiranobetonske pritlične konstrukcije ter jeklenih enoetažnih počitniških hišk. Pritlična etaža je delno vkopana v teren v zaledju na severni strani, ter odprta proti južni. Na ploščo kleti so preko armiranobetonskih podstavkov točkovno naslonjene jeklene počitniške hiše. Jeklene počitniške hiške so enoetažne konstrukcije. Nosilna konstrukcija so jekleni okvirji na rastru 2.70 m. Stebri jeklenega okvirja so valjani jekleni profili IPE 240. Jekleni stebri so na spodnji strani povezani z jeklenimi valjanimi profili HEA 260, ki služijo tudi kot nosilna konstrukcija HI-bonda. HI-Bond je skupne debeline 12 cm. Zaradi stabilnosti okvirjev so na vrhu stebrov kjer se nadaljujejo v strešni profil predvidene natezne vezi polne jeklene palice 2 × 12 mm. Jeklene vezi razbremenjujejo stebre. Vsaka počitniška hiša je vzdolžno zavetrovana z nateznimi diagonalami polne jeklene palice 18 mm. Ob bungalovih so predvidene jeklene odprte konstrukcije “PERGOLE”, ki so sidrane v spodnjo AB ploščo.