Projekt 3|30  

Visokogradnja

Fakulteta za matematiko in fiziko

nadzidavaLjubljana, Slovenija11.220 m²6.400.000,00 €2004 - 2006Gradbene konstrukcije:
IP, PGD, PZI, PID,
projektantski nadzor,

statična in dinamična analiza obstoječe konstrukcije,
konstrukcijska sanacija obstoječe konstrukcije.Bevk Perović arhitekti d.o.o.Univerza v Ljubljani

PDF

Nazaj na spisek projektov
Fakulteta za matematiko in fizikoFakulteta za matematiko in fizikoFakulteta za matematiko in fiziko

Predmet projekta, ki je zaživel leta 2003, je bila nadzidava, potresna in statična ojačitev obstoječe armiranobetonske skeletne konstrukcije, ki je bila dograjena leta 1970. Obstoječi objekt je okvirna konstrukcija s stebri in nosilci brez nosilnih sten, temeljen globoko s Franky piloti. Naloga novega projekta je bila nadvišati obstoječi objekt za 3 etaže. Celotno 2. nadstropje se je porušilo, pritličje in 1. nadstropje pa v celoti sistemsko protipotresno ojačalo. Na ojačano obstoječo konstrukcijo se je nato izvedlo nove štiri jeklene etaže, ki dodatno obremenijo spodnjo armiranobetonsko konstrukcijo, temelje oz. pilote. Da bi se razbremenil obstoječi okvirni skelet konstrukcije smo v objekt vključili nove armiranobetonske stene. Te prevzamejo večji del potresne obremenitve. Ojačitvena dela so se izvajala tudi na obstoječih stebrih in nosilcih. Zaradi izredno slabega konstruiranja detajlov vozlišč je bilo potrebno ojačati kritična mesta. Ojačali so se vsi stebri v 1. nadstropju ob zgornjem in spodnjem vozIišču. Sanacija se je izvajala z ovijanjem vozIišč v karbonsko tkanino SIKA WRAP. Na enak način so se ojačevali vsi nosilci. Ojačalo se je tudi temeljenje objekta z novimi piloti po sistemu, ki združuje tehnologijo Jet Grountig in sistem mikro pilotov GEVI. Celotna neto površina novega objekta je 5600 m2.