Projekt 16|30  

Visokogradnja

Rezidenca veleposlanika Kraljevine Nizozemske

novogradnjaLjubljana, Slovenija740 m² - bruto površina980.000,00 €2002 - 2003
  • priprava projektov,
  • pridobitev soglasij,
  • pridobitev dovoljenj za gradnjo,
  • priprava razpisa za izvedbo in evaluacija ponudb,
  • izbira izvajalca,
  • nadzor nad gradnjo.
  • predaja objekta v uporabo
Bevk Perović arhitekti d.o.o.Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske

PDF

Nazaj na spisek projektov
Rezidenca Kraljevine NizozemskeRezidenca Kraljevine NizozemskeRezidenca Kraljevine NizozemskeRezidenca Kraljevine NizozemskeRezidenca Kraljevine Nizozemske

Objekt se nahaja v naselju Koseze v Ljubljani. Tlorisni gabarit objekta znaša cca 13 × 21 m, obsega pa klet, pritličje ter 1. nadstropje z ravno streho. Nosilna konstrukcija so armiranobetonske stene debeline 20 cm. Debelina plošče nad kletjo in plošče ravne strehe je 16.0 cm, debelina medetažne plošče nad pritličjem pa 18.0 cm. Objekt je temeljen plitvo na temeljni plošči debeline 40.0 cm, ki zagotavlja tudi zaščito pred vdorom talne vode v objekt (klet objekta). Nivo temeljenja sega v tanek peščeni sloj, ki je pomešan z meljem in zaglinjen. Izkop gradbene jame je segal pod gladino viseče podtalnice. Zaradi nehomogene sestave tal in relativno tankih peščenih plasti je pod temeljno ploščo izveden uvaljan tampon debeline 50 cm. Izkop gradbene jame je bil izveden z brežinami pod največjim naklonom 1:1 v zimskem času, ko ni bilo nevarnosti prodiranja talne vode tako, da so bili vsi predvideni ukrepi varovanja gradbene jame opuščeni.