Projekt 8|30  

Visokogradnja

Modri kvadrat

armiranobetonska skeletna konstrukcijaLjubljana, Slovenija30.000 m² neto22.500.000,00 €2008Gradbeni načrti:
IP,
PGD,
PZI,
PID.Genius Loci d.o.o.Sava IP d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Modri kvadratModri kvadratModri kvadrat

Novozgrajeni objekt Modri kvadrat se nahaja med Flajšmanovo in Savsko cesto ob rondoju na Linhartovi cesti. Lociran je v neposredni bližini Šmartinske ceste, ki predstavlja novo poslovno in komercialno središče v Ljubljani. Objekt je v celoti namenjen pisarniški dejavnosti z velikim številom pisarn in spremljajočih tehničnih prostorov. Zasnovan je kot paviljonska kompozicija pisarniških traktov (lamele A, B, C, D, E, F, G in H), višinski gabarit P+3. Pod celotnim območjem objekta in vmesnih atrijev sta dve etaži parkirnih površin, ki bodo nudile možnost parkiranja vsem zaposlenim in obiskovalcem. Sistemska rastrska mreža objekta je 8,10 x 8,10 m in je identična z rastrsko mrežo garaž v kleti, ki omogoča udobno parkiranje s svetlo širino parkirišč 250 cm. Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot armiranobetonska skeletna konstrukcija. Fasada proti obodnim cestam je iz Terakote, izvedena kot klasična obešena prezračevana fasada. Fasade proti notranjim atrijem so potiskane s stekleno oblogo. Reprezentančna fasada osrednje komunikacijske avle je v celoti iz termoizolacijskega stekla na aluminijski nosilni konstrukciji. Komunikacija je omogočena med vsemi prostori in višje ležečimi etažami z dvigalom in stopniščem. Pisarniški prostori so ustrezno vezani in povezani na pomožne prostore.