Projekt 28|30  

Visokogradnja

Letališki stolp in kontrola zračnega prometa

vojaški objekt, prenova, novogradnjaCerklje ob Krki, Slovenija4.480 m²12.000.000,00 €2006 - 2010arhitektura,
gradbene konstrukcije
(IP, PGD, PZI)

 Damjan Bradač, u.d.i.a.Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije


PDF

Nazaj na spisek projektov
CerkljeLetališče Cerklje ob KrkiCerkljeCerkljeCerkljeCerklje

Investitor je na vojaškem letališču Cerklje ob Krki zgradil stolp za kontrolo zračnega prometa s spremljajočimi letališkimi objekti - lamelo air site in lamelo land site. Med lamelama in stolpom se nahaja atrij, ki je namenjen dostopu in protokolarnim vsebinam. V objektu so nameščene tudi nekatere službe in naprave, ki so potrebne za normalno delovanje letališča - služba letalskih informacij, meteorološka služba itd.