Projekt 6|30  

Visokogradnja

Hotel Vander

Hotel, rekonstrukcijaLjubljana, Slovenija1.100 m22.000.000,00 €2010–2011Gradbene konstrukcije: PGD, PZISadar+Vuga arhitekti d.o.o.Tekta d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
phoca_thumb_l__kam3430-612-1.jpgphoca_thumb_l_img_8906.jpgvander-urbani-resort.jpg

Projekt obsega adaptacijo, rekonstrukcijo in deloma novogradnjo obstoječega objekta na Krojaški ulici 6 in 8 v stari Ljubljani. Obstoječi objekti so zasnovani kot zidane konstrukcije z lesenimi medetažnimi stropovi in lesenim ostrešjem. Objekt na Krojaški ulici 6 se poruši v celoti. Ohrani se le fasadna stena ob Krojaški ulici. Izvede se nova AB konstrukcija etažnosti K+P+3+M. Mansardna etaža in fasada na strani ključavničarske ulice so zasnovani kot montažna jeklena konstrukcija. Objekt na Krojaški ulici 8 se poruši do plošče nad drugim nadstropjem. Nad kletjo in pritličjem se izvede nova monolitna AB plošča, ki se sidra v obstoječe zidove. Nad prvim nadstropjem se izvede sovprežna Hi-Bond plošča preko obstoječih lesenih stropnikov. Nad drugim in tretjim nadstropjem se izvede montažna jeklena konstrukcija, ki je zasnovana kot niz jeklenih okvirjev preko katerih se izvede sovprežna AB Hi-Bond plošča. Vse obstoječe stene, ki se ne rušijo se injektirajo ter dodatno ojačijo z AB torkret ometom po celotni višini objekta. Vse obstoječe stene objekta Krojaške 6 in deloma 8 se podbetonirajo do spodnjega nivoja nove kleti. Zaradi dotrajanosti obstoječega objekta, prostorske stiske in dela objekta, ki med potekom gradnje še vedno obratuje je izvedba sanacijskih del in novih konstrukcijskih elementov izredno zahtevna. Posebna pozornost se posveča začasnemu varovanju obstoječih konstrukcij in faznosti gradnje.