Projekt 13|30  

Visokogradnja

Hotel Sotelia, Terme Olimia

armiranobetonska konstrukcijaPodčetrtek, Slovenija11.000 m²15.300.000,00 €2004 - 2006Gradbeni načrt:
idejni projekt,
projekt za gradbeno dovoljenje,
projekt za izvedbo,
projekt izvedenih del.Enota d.o.o.Terme Olimia d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
Hotel SoteliaHotel SoteliaHotel SoteliaWelness SoteliaHotel SoteliaHotel Sotelia

Novi hotel Sotelia v sklopu term Olimia je zasnovan kot štiri etažna (P+3) armirano betonska konstrukcija. Objekt ima tako horizontalno kot tudi vertikalno zelo razgibano zasnovo. Razgiban tloris dimenzij ~ 120,0 × 55,0 m se zajeda v neenakomerno brežino, zaradi česar je bilo temeljenje objekta izjemno zahtevno. Objekt je temeljen deloma na pasovnih temeljih, deloma na vodnjakih, večji del objekta pa je temeljen na benoto pilotih globine 5–15 m. Dodatno so k zahtevnosti objekta prispevale poševne medetažne plošče in poševne fasadne stene. Skupna površina objekta znaša cca 11.000,00 m2.