Projekt 27|30  

Visokogradnja

Gasilski dom Koper

industrijski objekt, novogradnjaKoper, Slovenija3.258 m²5.007.511,00 €2005 - 2006arhitektura,
gradbene konstrukcije,
strojne instalacije,
elektroinstalacije,
zunanja ureditev.Damjan Bradač, u.d.i.a.Gasilska brigada Koper

PDF

Nazaj na spisek projektov
Gasilski dom KoperGasilski dom KoperGasilski dom KoperGasilski dom KoperGasilski dom KoperGasilski dom Koper

Objekt je izveden kot armirano betonska montažna konstrukcija. Višina glavnega objekta P+1 = 10 m nad koto terena. Višina objekta P = 6,90 m nad koto terena, Višina stolpa 25,90 m. Fasada objekta je izvedena iz prefabriciranih armiranobetonskih strukturiranih izolativnih plošč. Polnila v horizontalnih pasovih objekta so izvedena kot izolativna kompozitna stena z zunanjim prezračevanim slojem iz akril-poliuretanskih plošč. Posebna pozornost je bila usmerjena k oblikovanju ab montažne fasade, ki praviloma predstavlja težavo oziroma sinonim za ceneno gradnjo namenjeno industrijskim in skladiščnim objektom. Montažna betonska fasada nam omogoča ločevanje od konstrukcijskega dela objekta, in izvedbo horizontalnih okenskih pasov, Vertikalna struktura zunanjega sloja fasade reši problem stikovanja fasadnih plošč, fasada deluje monolitno. Pritličje se deli po programih: garažni del, intervencijski del, servisni del , skladiščni del, funkcionalni del. Nadstropje je razdeljeno na: upravno komandni del s pripadajočimi prostori, bivalni del za gasilce s pripadajočimi prostori in del, ki je fizično in programsko popolnoma ločen od gasilske brigade (center za obveščanje in pisarniški prostori). Nadstropje je po sredini objekta vzdolžno povezano z dvema komunikacijskima hodnikoma, prečno pa ju povezujejo krajši hodniki in zunanjii atrij. Oblikovno je objekt zasnovan okoli dveh glavnih prostorskih in predvsem funkcionalnih elementov: stolpa in garaže. Stolp je poln monoliten objekt, poleg svoje primarne funkcije vadbenega objekta predstavlja prostorsko vertikalo in prepoznaven znak ob mestni vpadnici. Garaža s centrom za odpošiljanje je središčna točka objekta.