Projekt 1|30  

Visokogradnja

Bežigrajski športni park

Štadion z spremljevalnimi objekti, rekonstrukcija in novogradnjaLjubljana, Slovenija219,600 m²200.000.000,00 €2010 -Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD): vodenje projekta, statična in potresna analiza objektov, sanacija obstoječih zgodovinskih objektov, izdelava projekta varovanja gradbene jame, izdelava prometne študije…GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner (Berlin)BŠP d.o.o.

PDF

Nazaj na spisek projektov
bsp_overview_pov_00-9.jpgbsp-04a.jpgbsp-02a.jpg

Novo zasnovani kompleks združuje poslovno, trgovsko in športno dejavnost pri čemer projekt obsega rekonstrukcijo, povezavo in oživljanje obstoječih objektov kulturne dediščine (stadion Jožeta Plečnika) v sodoben poslovno trgovski center. Območje, na katerem je predvidena gradnja novega kompleksa se razprostira na tlorisni površini 61.550 m2, na območju trenutno zapuščenega a zgodovinsko pomembnega Plečnikovega stadiona. Skupno bo v objektih dosežena bruto površina celotnega programa 219.600 m2, od katerih je podzemno predvideno 173.000 m2, nadzemno pa 46.710 m2. Za športne dejavnosti je namenjenih 83.000 m2, za parkirišča 88.000 m2, za ostale programe pa 48.710 m2.

Arhitekturno je območje deljeno na tri prostorske enote (P1, P2 in P3) od katerih ima vsaka zase predvideno dejavnost, ki se na posameznih mestih združujejo in prepletajo. V prostorski enoti P1 so površine, ki so namenjene prenovi obstoječih objektov kulturne dediščine ter gradnji stadiona s kapaciteto 12.000 gledalcev. V prostorski enoti P2 je predvidena stolpnica višine 77 m, kjer so v 6-ih kleteh etažah predvidene trgovske površine, uvozi in izvozi ter parkirišča, v nadzemnih etažah pa prostori namenjeni pisarnam in hotelski dejavnosti. Prostorska enota P3 obsega površine na severni strani, ki so namenjene gradnji treh poslovnih objektov višine 16 m. Tri glavne enote trgovska, poslovna in športna so povezane le v kletnih etažah.

Gradnja bo potekala na območju, ki je pod strogim varstvenim režimom glede varovanja podtalne pitne vode, ki se nahaja na globini 22–23 m. Za potrebe izgradnje kletnih prostorov se bo izvedel izkop gradbene jame do globine - 20.6 m.

Konstrukcija vseh objektov je armiranobetonska predvidena z izvedbo na licu mesta. Izjema je jeklena streha stadiona in pa montažne prednapete plošče sedišč tribun in montažne plošče VIP lož v območju okoli stadiona. Objekti so temeljeni na točkovnih in pasovnih temeljih, stolpnica je temeljena na temeljni plošči debeline 170 cm.