Projekt 19|26  

Geologija

Ureditev lokalnce ceste Gračišče-Smokvica

Gračišče, Smokvica, Slovenija2008Spremljava vrtanja vrtin in geološki popis jeder, spremljava terenskih raziskav in odvzem vzorcev, interpretacija laboratorijskih preiskav in določitev glavnih geomehanskih lastnosti zemljin/hribin, izdelava geološke karte s pripadajočimi pečnimi prerezi, izračuni stabilnosti nasipa in dimenzioniranje voziščne konstrukcijeMestna občina Koper

PDF

Nazaj na spisek projektov
gracisce_smokvica_internet_01-1.jpggracisce_smokvica_internet_02-2.jpggracisce_smokvica_internet_03-1.jpg

Na lokalni cesti Gračišče – Moravž se je na območju med naseljema Gračišče in Smokvica izvedla rekonstrukcija obstoječe ceste, prav tako se je del ceste izvedel kot novogradnja po trasi poljske poti od km 1+580 dalje. Za potrebe projekta je bilo opravljeno geološko kartiranje površja območja in geološki popis sondažnih razkopov ter odvzeti vzorci za laboratorijske preiskave. Na osnovi rezultatov laboratorijskih preiskav in ugotovitev o sestavi terena, stanju obstoječega vozišča ter prometne obremenitve, se je izdelalo geološko-geomehansko poročilo ter izvedlo dimenzioniranje voziščne konstrukcije.