Projekt 18|26  

Geologija

Ureditev križišča v Rimskih Toplicah

Rimske Toplice, Slovenija2009Spremljava vrtanja vrtin in geološki popis jeder, spremljava terenskih raziskav in odvzem vzorcev, interpretacija laboratorijskih preiskav in določitev glavnih geomehanskih lastnosti zemljin/hribin, izdelava geološke karte s pripadajočimi pečnimi prerezi, izračuni stabilnosti nasipa in dimenzioniranje voziščne konstrukcijeDARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
rimske-toplice_internet_01.jpgrimske-toplice_internet_02.jpgrimske-toplice_internet_03.jpg

Obravnavani odsek se nahaja na glavni cesti G1-5/0330 Rimske Toplice - Zidani Most in predstavlja križišče na območju glavnih cestnih odsekov ter lokalne ceste oziroma priključka ter uvoza na parkirišče v dolžini, kjer se rekonstrukcija križišča prilagodila na obstoječe stanje. Na podlagi inženirsko geološkega kartiranja, terenskih raziskav in laboratorisjkih testov smo določili geološko zgradbo obravnavanega ozemlja, izrisali pripadajoče geološke profile in določili fizikalne karakteristike materialov. Na podlagi pridobljenih podatkov so se izvedli izračuni varnosti in posedki nasipa. Dodatno se je izdelalo tudi dimenzioniranje voziščne konstrukcije.