Projekt 10|26  

Geologija

Trgovski center Supernova

Geološko - geotehnično poročiloKoper, Slovenija2008spremljava vrtanja vrtin in geološki popis jeder,
priprava programa terenskih in laboratorijskih preiskav,
spremljava terenskih preiskav,
interpretacija rezultatov preiskav,
določitev geomehanskih karakteristik temeljnih tal,
določitev pogojev za izvedbo temeljev,
izdelava geološko-geotehničnega poročila.

PDF

Nazaj na spisek projektov
SupernovaSupernovaSupernova

Elea iC je za naročnika BM International d.o.o in Mestno občino Koper izdelala geološko - geotehnično poročilo za projekt izgradnje več objektov.

Na obravnavanem območju so tla zgrajena iz slabo nosilnih koherentnih morskih sedimentov. Pod morskimi sedimenti se nahajajo bolj nosilne gline, ki so primerne za globoko temeljenje s trenjskimi koli. Na globini med 40m in 50m se nahaja hribinska flišna osnova, ki pa zaradi globine in karakteristike objektov ni racionalna za temeljenje. Pri raziskavah za projekt so bile izvedene tri vrtine do hribinske podlage, izvedle so se presiometerske meritve v vrtinah, SPT testi in odvzeti so bili vzorci za laboratorijske preiskave. Na podlagi pridobljenih podatkov so bile določene geomehanske karakteristike temeljnih tal in podane so bili pogoji za izvedbo temeljev.