Projekt 3|26  

Geologija

Predor Vodole

dvocevni, tropasovni predorMaribor, Slovenija170.000,00 €2007–2008geološko kartiranje, strukturno geološka analiza, izdelava geološkega modela, priprava laboratorijskih preiskav in programa vzorčenja, geološki popisi izkopnih čel, geološka spremljava izkopov s prognozo, spremljava deformacij (meritve pomikov), spremljava in popisi vrtalnih del (inklinometrske vrtine, geološke vrtine), spremljava vrtalnih del za vgradnjo geotehničnih sider, spremljava in interpretacija geotehničnih meritevDARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
615103-predor-vodole-12.JPG615103-predor-vodole-10-1.JPG615103-predor-vodole-11.JPG

Predor Vodole je relativno kratek predor, katerega izkop je potekal v sivih laporovcih in peščenjakih. Predstavlja prvi tropasovni predor v našem prostoru, ki zaradi majhne medosne razdalje vsebuje centralni steber. V ta namen se v prvi fazi izkoplje predor manjšega preseka, v katerega se vgradi centralni steber. Temu sledi izkop glavnih cevi, ki se naslanjata na centralni steber. Druga novost pri projektiranju je bila uvedba metričnega sistema preračunavanja stroškov in kasnejšem finančnem nadzoru. Le-ta prinese transparentnost in enostavnost, tako za investitorja kot izvajalca.

V prvi fazi projekta izgradnje predora Vodole je bil pripravljen geološko – geotehnični elaborat. V njem so bili predstavljeni rezultati terenskih in laboratorijskih raziskav, ki so bili uporabljeni kot podlaga za nadaljnje projektiranje predora. V fazi izkopa predora so se izvedle sledeče aktivnosti: spremljava vrtalnih del inklinometrskih vrtin, geološki popis jeder vrtin, dnevna geološko geotehnična spremljava v obliki popisov izkopnih čel ter spremljava deformacij (meritve pomikov). Na podlagi dobljenih podatkov, se je pripravilo geološko karto s prognozo. Geološka spremljava je vključevala tudi spremljavo vrtalnih del za geotehnična sidra ter monitoring in interpretacijo inklinometrskih meritev ter meritve merskih celic. Interpolacija zbranih podatkov je nadgradila znanje o geološko geotehničnih pogojih na območju izgradnje predora, rezultati so bili uporabljeni kot osnova za detajlno prilagoditev podpornih ukrepov.