Projekt 2|26  

Geologija

Predor Markovec

Geološko-geotehnični modelKoper, Slovenija2005Pregled obstoječih dokumentov, program preiskave terena, geološki in geotehnični model za projektni razpisDARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
MarkovecMarkovecMarkovec

Predor Markovec je dvocevni, 2,3 km dolg predor za motorna vozila, ki bo povezoval Koper z Izolo.

Predor bo potekal pod Markovcem, ki predstavčka severno obalo koprskega zaliva. Krovna plast doseže svoj maksimum pri 130 m pod kmetijskimi zemljišči, vendar ostaja med 15 m in 30 m, kjer predor poteka pod naseljenimi območji obalnih pobočij.

Geološke študije so vključevale oceno fotografij iz zraka, izdelavo površinskega kartiranja, izmere geotehničnih izdankov, vrtin, testiranje vrtin in laboratorijsko testiranje ter geotehnično klasifikacijo kamninskih mas.

Posebni pogoji, ki jih je treba upoštevati pri projektiranju in oblikovanju, vključujejo potencial za površinska posedanja vzdolž odsekov trase s tankim vrhnjim slojem, potencial za nastajajočo kamninsko maso ter nagnjenost lapornatih kamnin k razpadanju.