Projekt 6|26  

Geologija

Predor Cenkova

geološko-geotehnična spremljavaLenart-Beltinci, Slovenija2007 - 2008Geološko kartiranje površja in aerofotogeološka analiza,
dnevna spremljava izkopa ter priprava karte geoloških razmer in prognozne geološke karte,
dnevni popis izkopnih čel,
spremljava poteka deformacij,
spremljava vrtanja inklinometerskih vrtin,
geološki popis jeder,
spremljava in interpretacija geotehničnih meritev.DARS d.d.

PDF

Nazaj na spisek projektov
CenkovaCenkovaCenkova

Predor Cenkova se nahaja na trasi avtocestnega odseka Lenart-Beltinci in je dvopasovni predor pri katerem je bil zaradi majhne medosne razdalje predorskih cevi izveden vmesno podporni steber.

Predor poteka v območju Slovenskih goric po miocenskih klastničnih sedimentih, ki jih gradijo pretežno gline, peski in prodi.

V okviru izgradnje predora Cenkova, tako vmesnega rova kot glavnih cevi, je s strani Elee iC potekalo podrobno geološko kartiranje površja in aerofotogeološka analiza, dnevna geološka spremljava razmer s popisi izkopnih čel in spremljavo poteka deformacij (konvergenc), na podlagi katerih se je pripravljala geološka karta razmer ter prognozna geološka karta. Potekala je spremljava vrtanja in popis inkilnometerskih vrtin ter spremljava in interpretacija geotehničnih meritev. S tem se je povečala zanesljivost napovedi geološko – geotehničnih pogojev in hkrati služilo kot podlaga za detajlne prilagoditve podpornih ukrepov.