Projekt 21|26  

Geologija

Hidroelektrarna Ermenek

Hidroelektrarna Ermenek – izkop za elektrarno – sanacija porušitve brežineTurčija2004 – 2005Pregled geološkega modela razpisnega projekta, pregled projekta odvodnjavanja, geološko kartiranje, analiza potencialnih težav, priporočila za nadaljnjo raziskavo

gradbišča in izvedba dovodnega kanala ter izgradnjaAlpine Mayreder Bau GmbH


PDF

Nazaj na spisek projektov
ermenek_internet_01.jpgermenek_internet_02.jpgermenek_internet_03.jpg

Izkop za hidroelektrarno Ermenek z močjo 210 MW se razteza navpično do višine 80 m. Zajetni deli brežin so se porušili v več dogodkih med mokro sezono 2003/2004. Izkopna dela so bila takrat zaustavljena zaradi popravil na brežinah in zaradi pregleda geološko-geotehničnega modela, projekta izkopa in odvodnjavanja. Na osnovi revidiranega geološkega in geotehničnega modela so bila izdelana priporočila za nadaljnjo raziskavo gradbišča, gradbeni ukrepi, ukrepi za odvodnjavanje, spremljanje podatkov o pronicanju in spremljanje deformacije za izvedbo projekta sanacije.