Projekt 20|26  

Geologija

Avtocesta Egnatia Odos - odsek 4.1.3.S. viadukt 4

Raziskava gradbišča, temeljenje mostuGrčija2004 - 2005Raziskava gradbišča (geološko kartiranje, vrtanje sredice, merjenje izvrtanih
sredic, vzorčenje in laboratorijsko testiranje) ter izdelava geološkega modela talEgnatia Odos A.E.

PDF

Nazaj na spisek projektov
avtocesta-egnatia_odos_internet_01.jpgavtocesta-egnatia_odos_internet_02.jpg

Avtocesta Egnatia Odos v skupni dolžini 680 km povezuje pristanišče Igoumenitsa na severozahodu Grčije z mestom Kipi na severovzhodni meji s Turčijo. Na zahodnem odseku avtocesta EO prečka skalnat teren (večinoma flišnati skrilovec in meljevec z lokalnim ofiolitom; apnenec iz mezozoika in terciarja), kar zahteva številne tunele in mostove ter visoke izsekane brežine in (ojačane) nasipe.

iC je bil izbran, da opravi geološko raziskavo gradbišča in da geološko opredeli območje, ki je pomembno za temeljenje 4 opornikov in mostnih stebrov viadukta.

Za raziskavo mesta temeljenja so bile opravljene naslednje storitve:

• Ocena obstoječih podatkov.

• Geološko kartiranje.

• Geološko-geotehnični nadzor, merjenje vrtin in dokumentiranje del, povezanih z vrtanjem sredice in vzorčenje izvrtanih sredic.

• Predlog za program laboratorijskega testiranja.

• Vzpostavitev geološkega