News

Post 1|1

Emonika bo predvidoma končana do konca 2014

12. August, 2012
Gradbeno dovoljenje oktobra, začetek gradnje 2013
12. August 2012 ob 10:47
Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Čeprav naj bi Trigranit oktobra pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo Emonike, še nima zagotovljenih virov financiranja projekta potniške postaje v Ljubljani.

Direktor Emonike Csaba Toth pojasnjuje, da je pridobitev gradbenega dovoljenja le eden izmed pogojev za začetek gradnje projekta. Treba pa je zagotoviti tudi vire financiranja, kar pa je v času, ko bonitetne ocene Slovenije in njenih bank padajo, še posebej zahtevno. "Projekt Emonika je velik in za banke privlačen, toda, zgrajen bo v tveganem okolju, kar vpliva tudi na zaupanje bank," opozarja Toth, ki upa tudi na evropska sredstva, brez katerih projekt ni izvedljiv.

Denar do začetka leta 2013
"Če povzamemo časovni okvir, ki se nanaša na financiranje, lahko pričakujemo, da bo pogoj izpolnjen do začetka prihodnjega leta," napoveduje Toth in dodaja, da si trenutno že prizadevajo za zagotavljanje financiranja.

Podjetje Trigranit do oktobra pričakuje pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Potniškega centra Ljubljana Emonika. Ob izpolnitvi vseh pogojev bi se gradnja projekta lahko začela na začetku prihodnjega leta, Emoniko (brez stanovanjske in poslovne stolpnice) pa bi lahko odprli že proti koncu leta 2014.

Ni več ovir
Potem ko so Slovenske železnice družbi Emonika izdale soglasje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, je investitor Trigranit 22. junija oddal vlogo za njegovo pridobitev. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naj bi gradbeno dovoljenje izdalo septembra, po njegovi pravnomočnosti pa ne bo več upravnih, tehničnih in vsebinskih ovir za začetek gradnje.

Poleg pridobitve gradbenega dovoljenja in virov financiranja je treba projekt Emonika narediti tudi tržno zanimiv, torej je treba omogočiti dovolj veliko povpraševanje prihodnjih najemnikov. "Tukaj ne pričakujemo nikakršnih zapletov in zamud, saj gre za odličen projekt. Proces trženja prostorov poteka zelo dobro," zagotavlja Toth.

Če bodo omenjeni trije pogoji izpolnjeni, se lahko gradnja začne v začetku prihodnjega leta. Dela naj bi po Tothovih besedah trajala od 20 do 22 mesecev, kar pomeni, da bi ob zasledovanju terminskega načrta Emoniko lahko odprli proti koncu leta 2014.

Ambiciozna časovnica
Trigranit je leta 2007 projekt zastavil z zelo ambiciozno časovnico. Po prvih načrtih naj bi bil javni del končan že spomladi 2011, nato se je rok prestavil na konec 2012, zdaj pa je pri koncu 2014. Vmes so se dogajali številni zapleti glede investicijskih pogojev in zahtev glede idejne zasnove, poleg tega pa je projekt padel tudi v obdobje izbruha finančne in gospodarske krize.

Za dokončanje projekta se je pred časom po pogovoru z vodstvom Trigranita zavzel tudi premier Janez Janša, ki je obljubil, da si bo vlada prizadevala za pospešitev postopkov. Tudi na Mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da podpirajo projekt, čeprav so tudi na njih leteli očitki, da so s svojimi zahtevami glede postavitve tirov zavirali izvedbo.

S. B. L.