Novice & članki

Objava 2|25

Državni prostorski načrt za cesto tretje osi

06. avgust, 2010

Maline prej kot Mežica, Vir: delo.si

Predor skozi Gorjance bodo po napovedih z MOP lahko začeli graditi leta 2014 – Državni prostorski načrt za območje Malin do julija 2012

Metlika – »Državni prostorski načrt (DPN) za odsek ceste tretje razvojne osi od Novega mesta do Malin bo predvidoma sprejet v juliju 2012, prej kot za Mežiško dolino, kjer je predviden med aprilom in junijem 2013, in za srednji del, kjer ga načrtujejo med julijem in septembrom 2013. Prej kot za naš predel naj bi bil sprejet za severni del vertikale te ceste. Za najjužnejši del od Malin do Vinice pa datum zaradi zapletov še ni jasen, mi je pojasnil minister za okolje in prostor Roko Žarnić,« je povedala metliška županja in državnozborska poslanka Renata Brunskole.

Renata Brunskole je povedala, da ji je minister pojasnil, da bi cesto s predorom skozi Gorjance med Novim mestom in Belo krajino pri Malinah lahko začeli graditi leta 2014. Gradnja bo predvidoma trajala dve do tri leta, tako da bi lahko bila cesta Novo mesto–Maline urejena najkasneje leta 2017. Na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) na podlagi dogovorov s prometnim ministrstvom trdijo, da je izdelava strokovnih podlag in delnega projekta v zaključni fazi, dopolnjen osnutek DPN pa bodo pripravili oktobra. Javna razgrnitev je predvidena decembra, še prej od oktobra do decembra pa bodo morali pridobiti ustrezna okoljska poročila in mnenja, ki so pogoj za začetek postopka sprejemanja DPN.

»Na ministrstvih pričakujejo, da bodo DPN sprejeli februarja po javni razgrnitvi. Za odsek od Malin do Metlike in priključek črnomaljski jug je osnutek DPN že izdelan, mi je zatrdil minister,« je povedala Brunskoletova.

Za priključek od Črnomlja do Vinice je v teku postopek javnih naročil, izdelave strokovnih podlag in okoljskih poročil, vendar terminski načrt še ni izdelan, ker ministrstvo za promet in DRSC še nista sklenila potrebnih pogodb. »Minister Roko Žarnić je obljubil, da bo poskusil na ministrstvu za promet pospešiti postopke, da bi zadeve stekle čim prej,« je povedala metliška županja.

Belokranjce skrbi, da ceste ne bo mogoče začeti graditi zaradi pomanjkanja denarja v državnem proračunu, a v vladnih službah zagotavljajo, da je južni del tretje razvojne osi vključen v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje od 2007 do 2013, severni del pa v dodatni avtocestni program, tako da bo njegova uresničitev terminsko in denarno opredeljena v sklopu sprememb in dopolnitev resolucije o nacionalnem programu gradnje avtocest.

Milovan Dimitrič