Projekt 22|25  

Ceste in komunalna infrastruktura

Viadukt čez dolino mangartskega potoka, Slovenija

armiranobetonski ločni most, tehnologija gradnje na poševnih zategah, novogradnjaregionalna cesta Predel–Strmec, Slovenija2.680.000,00 €2007–2009PZI načrt gradb. konstrukcij za spremenjeno tehnologijo gradnje viadukta; odgovorni projektant načrta gradb. konstrukcij za Primorje d.d. Ajdovščina: dr. Peter Kante, univ.dipl.inž.grad.Metod Krajnc, inž.grad.Republika Slovenija, Ministrstvo za promet,Direkcija RS za ceste, Ljubljana

PDF

Nazaj na spisek projektov
predel_internet_01.jpgpredel_internet_03.jpgpredel_internet_02.jpg

Viadukt čez dolino Mangartskega potoka, ki ga je Primorje zgradilo v osrednjem delu Triglavskega narodnega parka na regionalni cesti preko prelaza Predel, je po zasnovi ločni armiranobetonski most dolžine 128 m, širine 9,8 m, razponom loka 87 m in višino od dna soteske do vrha loka preko 60 m. Izredno zahteven in težko dostopen teren je narekoval spremembo tehnologije gradnje loka. Gradnja loka je prvič v Sloveniji potekala po tehnologiji prosto-konzolne gradnje ločnega mostu s pomočjo poševnih zateg preko dveh začasnih armiranobetonskih pilonov višine preko 20 m. Zaradi izredno zahtevnega in težko dostopnega terena, višine stroškov, novih izkušenj, izzivov in drugih dejavnikov je gradnja ločne konstrukcije viadukta namesto s pomočjo klasičnega opaža, podprtega s palično podkonstrukcijo brez vmesnih podpor, potekala po tehnologiji prosto-konzolne gradnje s pomočjo poševnih zateg (po sistemu Freyssinet) preko dveh začasnih armiranobetonskih pilonov. Spremenjena tehnologija gradnje ločne konstrukcije mostu je zahtevala ponovno projektiranje z vsemi dodatnimi statičnimi analizami konstrukcije za projektna stanja med gradnjo loka. Statične analize konstrukcije so bile potrebne zaradi preveritve dimenzij in računsko potrebne armature za trajne konstrukcijske elemente mostu (lok /grajen po segmentih/, stebri, voziščna plošča, temelji samostojnih stebrov in loka, krajni oporniki, ležišča, dilatacije), kakor tudi za dimenzioniranje začasnih elementov za potrebe izgradnje loka po spremenjeni tehnologiji gradnje (AB pilona, kabli iz jekla za prednapenjanje, jekleni elementi za potrebe napenjanja in sidranja kablov, armiranobetonski sidrni bloki z geotehničnimi sidri). Računski modeli konstrukcije so bili izdelani v računalniškem programu SOFiSTiK, v katerem je bilo mogoče simuliranje faznosti gradnje loka.